Gården

Hästgården har varit i familjen Börjessons ägo sedan 1938. Utöver själva stallet och sitt eget hus precis vid gården, ligger även ytterligare fyra mindre hus ägda av Ingmar på gården. Dessa hyrs ut på långtidskontrakt till några av de som står uppstallade på gården. Sedan Ingmar gick i pension 2007 har flertalet förnyelseprojekt påbörjats. Först i ordningen var nytt underlag till ridhuset, samt ett rejält traktorgarage och verkstad.

Ett torkrum finns för blöta täcken i samma byggnad som det lilla stallet. Där finns även en toalett som städas varje dag.

Spolspilta för två hästar samt utrymme för skottkärror under tak uppfördes sommaren 2010.

Gården är indelat i fyra stalldelar vilket ger en lugnare miljö för hästar såväl som hästägare. Övre stallet har 10 boxar, mellanstallet har 6 boxar, nedre stallet har 9 boxar, och lilla stallet har 4 boxar. Boxväggarna målas invändigt varje sommar, samtidigt som stallet storstädas med högtryckspruta och skurmedel. Gödselstackar töms regelbundet för att minimera mängden flugor i stallarna. Gott om utrymme och kraftigt konstruerade foderlådor finns till varje box. Egen halm och hösilage finns, såväl som korn och havre.

Lilla stallet samt nedre stallet har nyligen fått ny inredning med väl tilltagna boxmått.

Mellanstallet och övre stallet har rejäla (och godkända) handbyggda boxar och galler.